Skip to content

Regulamin sklepu

 • 1. Warunki ogólne
 • 2. Składanie zamówień i ich realizacja
 • 3. Składanie zamówień przez konsumentów i ich realizacja
 • 4. Ceny
 • 5. Formy płatności
 • 6. Dostawy i zwroty
 • 7. Dostawy i zwroty w sprzedaży na rzecz konsumentów
 • 8. Gwarancja i reklamacje
 • 9. Gwarancja i reklamacje w sprzedaży na rzecz konsumentów
 • 10. Postanowienia końcowe

 

 • 1. Warunki ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania sklepu internetowego World Metal oraz warunki dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.
 2. Składanie zamówień lub dokonywanie innych czynności w ramach działania sklepu internetowego World Metal jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 3. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego World Metal  jest Metzink Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana Czochralskiego 4, 61-324 Poznań, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000471922, NIP 7792414110, REGON 302494184 , zwana dalej Sprzedawcą.
 4. Sklep internetowy World Metal to działalność Metzink Sp. Z o.o. polegająca na prezentacji i sprzedaży towarów handlowych w postaci pokryć dachowych i elewacyjnych, systemów rynnowych, metaloplastyki, blach płaskich, itp. za pośrednictwem domeny world-metal.pl
 5. Kupujący to pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca ze Sprzedającym umowę kupna-sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego World Metal.
 6. Konsument to Kupujący będący osobą fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i posiadają wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia. Produkty oznaczone w sposób wyraźny na stronie internetowej sklepu jako produkty poprezentacyjne nie są produktami nowymi.
 • 2. Składanie zamówień i ich realizacja
 1. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę stanowi przyjęcie oferty i dokonanie umowy kupna-sprzedaży.
 2. Zamówienie może być złożone poprzez:
 • Sklep internetowy – klikając w link „zamawiam” umieszczony przy produkcie. Po umieszczeniu wszystkich zamawianych produktów w koszyku oraz wyborze sposobu dostawy towaru należy kliknąć na ikonę „Realizuj zamówienie”. System poprowadzi dalej przez kolejne procedury.
 • E-mailem – poprzez wysłanie zamówienie na adres sklep@metzink.pl podając nazwę produktu, symbol, ilość, cenę oraz dane Kupującego (firma/imię i nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz adres dostawy (firma/imię i nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, adres e-mail), jeśli jest on inny niż adres Kupującego
 • Telefonicznie – dzwoniąc pod numer 61/653 15 03 ( w godz. 8.00-16.00 w dni robocze) podając nazwę produktu, ilość, cenę, dane Kupującego (firma/imię i nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz dane dostawy, jeżeli są one inne niż dane Kupującego.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie internetowym jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego bądź podanie danych koniecznych do zawarcia i wykonania umowy bez konieczności rejestracji. Kupujący wypełniając formularz zobowiązany jest do podania prawdziwych danych adresowych, telefonicznych i e-mail. Rejestracja jest bezpłatna.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 3. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Jednak zamówienia złożone w soboty, niedzielę, święta i dni wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia pracującego przypadającego po dniu złożenia zamówienia, od godz. 9.00.
 4. Każdorazowe zamówienie wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę mailowo na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym w ciągu 3 dni od momentu złożenia zamówienia. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący otrzymuje taką informację drogą mailową.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od tego, czy produkt znajduje się aktualnie na magazynie Sprzedawcy, czy wymaga sprowadzenia od producenta. W przypadku, gdy towar znajduje się na magazynie zamówienie realizowane jest w terminie do 5 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia. W przypadku wyboru przez Kupującego produktu oznaczonego „na zamówienie” uznaje się, że produkt nie znajduje się na magazynie Sprzedawcy, a czas realizacji jest ustalany każdorazowo indywidualnie przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo zrezygnować z zawarcia umowy w sytuacji, gdy zaproponowany czas realizacji nie jest dla niego satysfakcjonujący.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym mailowo i indywidualnie uzgadnia terminy realizacji zamówienia (częściowe realizacje zamówienia, wydłużenie terminu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia, itp.)
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 • W przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy
 • W przypadku przedpłaty – po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy.
 • W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego.
 • 3. Składanie zamówień przez konsumentów i ich realizacja
 1. Sklep internetowy realizuje również sprzedaż na rzecz konsumentów.
 2. Celem dokonania zakupu Konsument musi złożyć zamówienie oraz potwierdzić treść i warunki złożonego zamówienia dokonując odpowiednich dalszych czynności, w tym potwierdzając link aktywujący zamówienie przesłany na podany przez Konsumenta adres e-mail, stanowiący jednocześnie zobowiązanie do zapłaty. Potwierdzenie zamówienia i zobowiązania do zapłaty jest traktowane jako chwila wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumentów.
 3. Zamówienie może być złożone wyłącznie poprzez Sklep internetowy.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 5. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Jednak zamówienia złożone w soboty, niedzielę, święta i dni wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia pracującego przypadającego po dniu złożenia zamówienia, od godz. 9.00.
 6. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku potwierdzenia przez Kupującego  zamówienia w ciągu 3 dni od momentu przesłania potwierdzenia treści i warunków zamówienia. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący otrzymuje taką informację drogą mailową.
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 1. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie internetowym jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego bądź podanie danych koniecznych do zawarcia i wykonania umowy bez konieczności rejestracji. Kupujący wypełniając formularz zobowiązany jest do podania prawdziwych danych adresowych, telefonicznych i e-mail. Rejestracja jest bezpłatna.
 1. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od tego, czy produkt znajduje się aktualnie na magazynie Sprzedawcy, czy wymaga sprowadzenia od producenta. W przypadku, gdy towar znajduje się na magazynie zamówienie realizowane jest w terminie do 5 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia. W przypadku wyboru przez Konsumenta produktu oznaczonego „na zamówienie” uznaje się, że produkt nie znajduje się na magazynie Sprzedawcy, a czas realizacji jest ustalany każdorazowo indywidualnie przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo zrezygnować z zawarcia umowy w sytuacji, gdy zaproponowany czas realizacji nie jest dla niego satysfakcjonujący.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym mailowo i indywidualnie uzgadnia terminy realizacji zamówienia (częściowe realizacje zamówienia, wydłużenie terminu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia, itp.)
 3. W razie niedostarczenia przesyłki nie objętej oddzielnym zamówieniem w terminie  trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy, kupujący może wyznaczyć sprzedawcy dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
 • W przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy
 • W przypadku przedpłaty – po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy.
 • W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego.
 • 4. Ceny
 1. Ceny wskazane w Sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich. Klient ma do swojej wiadomości cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto (zawierająca podatek VAT) produktu.
 2. Ceny umieszczone przy produktach nie uwzględniają kosztów transportu, po przejściu do opcji „Dodaj do koszyka”.
 3. Ceny wskazane na stronie Sklepu podlegać mogą negocjacji. Ceny stają się wiążące w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego realizację zamówienia i nie mogą one być wyższe niż ceny zaproponowane na stronach internetowych sklepu.
 4. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień odbywa się według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Kupujący otrzymuje na zamówione towary fakturę VAT bądź paragon. Dane do faktury VAT powinny być podane przy składaniu zamówienia.
 • 5. Formy płatności
 1. Kupujący dokonuje wyboru formy płatności za zamówiony towar poprzez płatność:
 • Kartą kredytową lub e-przelewem ( autoryzacja on-line)
 • Przelewem na konto w SGB 1610 1247 2064 0210 1839 0001;
 • Gotówką w siedzibie Metzink Sp. z o.o.
 1. Zamówienie jest realizowane po wpływie środków na konto Sprzedawcy.
 • 6. Dostawy i zwroty
 1. Sprzedawca przewiduje trzy sposoby dostarczania przesyłek:
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • Za pośrednictwem kuriera
 • Za pośrednictwem własnego transportu
 1. Zamówiony towar można odebrać również w siedzibie Sprzedawcy w godzinach 8.00-15.30 w dni robocze, po uprzednim awizowaniu chęci odbioru osobistego, przed przystąpieniem do wysyłki.
 2. Sposób dostarczenia przesyłki określa Kupujący przy składaniu zamówienia oraz przy podaniu dokładnego adresu dostawy (firma/imię i nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, adres e-mail).
 3. Koszty dostawy podane są w formularzu zamówienia przy dokonywaniu wyboru sposobu dostawy. Wybierając sposób dostawy Kupujący akceptuje podany koszt dostawy, który jest doliczony do należności za zamawiany towar.
 4. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy oraz odnotować na liście przewozowym ewentualne uszkodzenia lub braki. List przewozowy stanowi dowód stanu przesyłki w chwili jej odbioru, co wpływać może na zakres roszczeń stron umowy wobec siebie i wobec przewoźnika.
 5. Na wniosek Kupującego Sprzedawca może dopuścić możliwość zwrotu towaru, nawet jeśli odpowiada on warunkom umowy. O możliwości zwrotu decyduje w takim przypadku Sprzedawca.
 6. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie. W tym celu należy skontaktować się z Sprzedawcą w celu umówienia sposobu zwrotu przesyłki.
 7. Zwracany towar nie może być uszkodzony, nosić śladów używania, musi zostać zwrócony w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu.
 8. Wystawienie faktury korygującej bądź paragonu korygującego bądź oraz zwrot należności za odsyłany towar następuje na adres wskazany przy złożeniu zamówienia i na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 9. Niezachowanie warunków zwrotu określonych w punktach 7 i 8 spowoduje odmowę zwrotu uiszczonej ceny i przesłanie towaru zwrotnie do Kupującego.
 • 7. Dostawy i zwroty w sprzedaży na rzecz konsumentów
 1. Sprzedawca przewiduje trzy sposoby dostarczania przesyłek:
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • Za pośrednictwem kuriera
 • Za pośrednictwem własnego transportu
 1. Zamówiony towar można odebrać również w siedzibie Sprzedawcy w godzinach 8.00-15.30 w dni robocze, po uprzednim awizowaniu chęci odbioru osobistego, przed przystąpieniem do wysyłki.
 2. Sposób dostarczenia przesyłki określa Kupujący przy składaniu zamówienia oraz przy podaniu dokładnego adresu dostawy (firma/imię i nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, adres e-mail).
 3. Koszty dostawy podane są w formularzu zamówienia przy dokonywaniu wyboru sposobu dostawy. Wybierając sposób dostawy Kupujący akceptuje podany koszt dostawy, który jest doliczony do należności za zamawiany towar.
 4. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy oraz odnotować na liście przewozowym ewentualne uszkodzenia lub braki. List przewozowy stanowi dowód stanu przesyłki w chwili jej odbioru, co wpływać może na zakres roszczeń stron umowy wobec siebie i wobec przewoźnika.
 5. Wraz z towarem Konsument otrzymuje informacje określone w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 6. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (nie dotyczy produktów specjalnych, towarów wykonanych na wymiar, towarów wykonanych na specjalne zamówienia klienta lub towarów specjalnie sprowadzonych pod zamówienie klienta).
 7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy;

Konsument może odstąpić od umowy (nie dotyczy produktów specjalnych opisanych powyżej), składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – PLIK DO POBRANIA

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, w związku z czym konsument może także odstąpić od umowy: 1. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy; 2. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

 • 8. Gwarancja i reklamacje
 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, są fabrycznie nowe i wolne od wad, a w razie potrzeby posiadają instrukcję obsługi dostarczaną wraz z towarem. Nie dotyczy to towarów poprezentacyjnych, gdzie o kwestiach wskazanych Sprzedawca informuje indywidualnie w stosunku do danego towaru.
 2. Zasady postępowania gwarancyjnego określają każdorazowo karty gwarancyjne i inne dokumenty dołączone do zakupionego towaru. Przy opisie każdego produkt znajduje się informacja o typie gwarancji, jaką jest objęty dany towar. Warunki gwarancji danego typu, instrukcji przechowywania, transportowania i montażu towaru są dostępne na stronie internetowej sklepu.  
 3. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres mailowy: sklep@metzink.pl lbądź zgłaszać telefonicznie bądź osobiście dla Sprzedawcy.
 4. Realizacja roszczeń z gwarancji nie wyłącza roszczeń z tytułu rękojmii za wady fizyczne rzeczy, uregulowanej w przepisach kodeksu cywilnego.
 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 • 9. Gwarancja i reklamacje w sprzedaży na rzecz konsumentów
 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, są fabrycznie nowe i wolne od wad, a w razie potrzeby posiadają instrukcję obsługi dostarczaną wraz z towarem. Nie dotyczy to towarów poprezentacyjnych, gdzie o kwestiach wskazanych Sprzedawca informuje indywidualnie w stosunku do danego towaru.
 2. Zasady postępowania gwarancyjnego określają każdorazowo karty gwarancyjne i inne dokumenty dołączone do zakupionego towaru. Przy opisie każdego produkt znajduje się informacja o typie gwarancji, jaką jest objęty dany towar. Warunki gwarancji, instrukcji przechowywania, transportu, montażu danego typu są dostępne na stronie internetowej sklepu.  
 3. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres mailowy: sklep@metzink.pl lbądź zgłaszać telefonicznie bądź osobiście dla Sprzedawcy.
 4. Realizacja roszczeń z gwarancji nie wyłącza roszczeń z tytułu rękojmii za wady fizyczne rzeczy, uregulowanej w przepisach kodeksu cywilnego.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane i przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia, a także, za zgodą Kupującego, w celach marketingowych polegających na przesyłaniu Kupującemu informacji handlowych Sprzedawcy. Administratorem danych jest Sprzedawca. Dane teleadresowe sprzedawcy określone są w § 1 pkt. 3.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu, zmian, aktualizacji czy wstrzymywania przetwarzania danych osobowych.
 3. Sprzedawca informuje kupujących o istniejącej u niego polityce prywatności. Akceptacja polityki prywatności jest warunkiem niezbędnym dla dokonania zakupu w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 4. Do umów sprzedaży zawartych w ramach Sklepu internetowego stosuje się prawo polskie i język polski. Wszelkie spory ze Sprzedawcą, powstałe w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie sklepu. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.
 6. Ewentualne skargi prosimy kierować na adres: sklep@metzink.pl
 7. Składając zamówienie Kupujący akceptuje treść powyższego Regulaminu
 8. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumentów.

Prezentowane na stronie zdjęcia mają charakter poglądowy. Ze względu na technikę produkcji rzeczywisty wygląd produktów, a w szczególności sposób łączenia ( luty, spawy, klejenie i inne), rodzaj materiału (charakterystyka), kolory, wersje produktowe mogą różnić się od produktów pokazywanych na zdjęciach.

Regulamin sklepu został zaktualizowany w dniu 09.03.2018 przez Administratora sklepu.