Skip to content

Lukarny dachowe

Lukarna dachowa, inaczej gibel, to element architektoniczny, który jest umieszczany na dachu. Jego zadaniem jest doświetlenie poddasza. Lukarny dachowe zbudowane są z okna i prostopadłych do niej powierzchni bocznych. Łączą one front lukarny z połacią dachu. Lukarna przykryta jest dachem dwuspadowym, trójspadowym lub dachem płaskim.
Lukarny dachowe pierwszy raz pojawiły się we Francji w architekturze gotyku. Swój rozkwit przeżyły w okresie baroku. Były wtedy stosowane jako elementy ozdobne w pałacach i kamienicach. Lukarna odróżnia się też od jaskółki ścianami bocznymi lub oknami narożnymi.

Showing all 7 results